Head 09
Datum objave: 19. Svibanj 2021

NA DANAŠNJI DAN / 30. obljetnica referenduma o samostalnosti Hrvatske. Za Hrvatsku se izjasnilo 95,4 posto Šibenčana.

Stanko Ferić
Stanko Ferić

Na današnji dan 19. svibnja 1991. godine održan je referendum o samostalnosti Hrvatske i njeno izdvajanje iz Socijalističke federativne Republike Jugoslavije u kojoj je imala Socijalističke Republike Hrvatske. Na referendum je u Hrvatskoj izašlo 83,56 posto birača od kojih se 94,17 posto izjasnilo potvrdno na prvo pitanje. Za ostanak Republike Hrvatske u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi, glasalo je 1,2 posto birača.

U tadašnjoj općini Šibenik koja je imala 85002 stanovnika (84 posto Hrvata, 10,5 posto Srba te 1,2 posto Jugoslavena) od 69 242 birača na referndum je izašlo 80,4 posto. Za suverenu Hrvatsku izjasnilo se 53 172 birača ili 95,49 posto.
Predsjednik Republike Franjo Tuđman objavio je 23. svibnja 1991. godine, na temelju izvješća Republičke komisije za provedbu referenduma, da su na građani Republike Hrvatske odlučili:

1. Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama.

2. Republika Hrvatska ne ostaje u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi.

 Sukladno tome, Sabor Republike Hrvatske donio je 25. lipnja 1991. godine Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, u kojoj se utvrđuje da ovim činom Republika Hrvatska pokreće postupak razdruživanja od drugih republika i SFRJ. Republika Hrvatska pokreće postupak za međunarodno priznavanje. Na istoj je sjednici Sabor donio i Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Ishod referenduma bio je dakle polazište za donošenje i Odluke o raskidu državno-pravne sveze sa ostalim republikama i pokrajinama SFRJ koju je Hrvatski sabor usvojio 8. listopada iste godine, čime je Republika Hrvatska i formalno-pravno postala samostalna i suverena država.

Iz kategorije: Spomenar

logo footer 1
Trg Andrije Hebranga 11a, 22 000 Šibenik

logo footer 2
logo footer 3