Head 06
Datum objave: 07. Siječanj 2023

SPOMENAR / Šibenski ribari zadovoljni. Svježom ribom opskrbljivat će ribarnice u Beču, Pragu, Beogradu i Budimpešti. Sve što ulove danas već sutra će biti u europskim metropolama.

Stanko Ferić
Stanko Ferić

Šibenski ribari javno su izrazili svoje zadovoljstvo postignutim sporazumom između Državne željeznice Kraljevine Jugoslavije, Kraljevske mađarske državne željeznice, Austrijske savezne željeznice i Čehoslovačke državne željeznice o dnevnom transportu svježe ribe do Beča, Budimpešte, Praga i Beograda. Riba će biti transportirana prema međunarodnim konvencijama o prijevozu svježe ribe željeznicom uz ubrzani carinski postupak.
Riba koju danas ulove šibenski ribari već sutra će biti na ribarnicama europskih metropola što je velika dobit za šibensko ribarstvo i privredu.
Sporazum između željeznica četiri zemlje postignut je zahvaljujući Udruženju trgovaca Šibenika i Trgovačko industrijske komore te osobito njenom članu šibenskom industrijalcu, suvlasniku električne centrale „Jaruga” i zastupniku interese sjeverno dalmatinske industrije, Milošu Šupuku članu zaslužne obitelji Šupuk, sinu Marka Šupuka i unuku Ante viteza Šupuka, skromnom i poniznom Šibenčaninu koji je za svoj grad priskrbio neizmjerna dobra i probitke.

Šibenik, siječnja 1933.

Iz kategorije: Spomenar

logo footer 1
Trg Andrije Hebranga 11a, 22 000 Šibenik

logo footer 2
logo footer 3