Head 01
Datum objave: 28. Listopad 2020

HRVATSKE CESTE / Nikome nismo onemogućili prilaz, privatne parcele nasuprot plaže Rezalište imaju pristup s gradske, nerazvrstane ceste!

Diana Ferić
Diana Ferić

Hrvatske ceste koje obnavljaju državnu cestu D 8 na prolazu kroz Brodaricu, nasuprot plaže Rezalište tvrde da sve rade u skladu s projektnom dokumentacijom „Izvedbeni projekt obnove D 8, dionica 016, od raskrižja za Zablaće do Morinjskog mosta u naselju Brodarica“ i ne uvažavaju pritužbe vlasnika šest građevinskih parcela na kojima se obavljaju i gospodarske aktivnosti su zbog tih radova ostali izolirani, bez kolničkog pristupa. U odgovoru na upit koji smo im poslali stoji da četiri parcele imaju pristup s nerazvrstane ceste što znači one uz plažu, a da za dvije nema uvjeta za osiguranje kolničkog pristupa. Vlasnicima parcela ne znači puno pristup s nerazvrstane ceste budući da je riječ o djelatnostima poput pekare i pečenjarnice koje su tu i otvorene zbog blizine magistrale i kojima se a magistrale i pristupa.

"Što se tiče privatnih parcela koje su građevinske i na kojima se provode gospodarske aktivnosti, a kojima je ovim projektom onemogućen direktan kolni pristup s državne ceste, obavještavamo Vas da sve čestice zemlje (osim dvije) imaju omogućen direktan kolni pristup sa paralelne nerazvrstane gradske prometnice. Sukladno odredbama važeće prostorno-planske dokumentacije  parcele koje graniče sa više prometnica, ostvaruju pristup sa prometnice nižeg reda što je u ovom slučaju gradska nerazvrstana prometnica. Što se tiče ostalih čestica, iste se nalaze u zoni novog raskrižja, te također nemaju tehničkih uvjeta za izgradnju kolnog priključka, niti za organizaciju parkirališnog prostora. Za predmetnu mikrolokaciju pokušalo se iznaći rješenje, ali zbog prostornih ograničenja isto nije moguće, pri čemu je bitno istaknuti da sve parcele imaju omogućen priključak sa gradske prometnice, a također se u blizini nalazi javna parkirališna površina", stoji u odgovoru.

Inače, na tom dijelu Jadranske magistrale proširuje se kolnik državne ceste, sve u širini cestovnog zemljišta i prema navedenom projektu i to tako što se izvodi traka za lijeve skretače kako bi se povećala protočnost i razina sigurnosti za sve korisnike, kako državne ceste, tako i tog dijela naselja Brodarica, uključujući i korisnike gradske plaže „Rezalište“. Osim toga, sukladno projektnoj dokumentaciji, na tom dijelu se uz državnu cestu izvode obostrani pješački nogostupi obzirom da se radi o gusto izgrađenoj sredini sa velikim brojem korisnika upravo zbog blizine gradske plaže.

Iz kategorije: Vijesti

logo footer 1
Trg Andrije Hebranga 11a, 22 000 Šibenik

logo footer 2
logo footer 3