Datum objave: 03. Studeni 2022

DAN OSLOBOĐENJA ŠIBENIKA OD FAŠISTA / Na današnji dan 1944. antifašisti su porazili združene snage nacista, četnika i ustaša iz Šibenika i oslobodili grad.

Stanko Ferić
Stanko Ferić

Bitka za Šibenik počela je tijekom ofenzive postrojbi antifašističkih boraca za oslobođenje Dalmacije nakon oslobođenja Splita i Zadra kada su se postrojbe njemačke nacističke vojske, i pridruženih ustaških i četničkih postrojbi koncentrirale na šibenskom području. Antifašisti su u napad prema Šibeniku krenuli 1. studenoga kada su na prilazima Šibeniku ušle u borbu s jakim snagama njemačkih nacista, bojnom grupu «Alerman» pod zapovjedništvom majora Alermana. Zajedno s nacistima u Lozovcu, Konjevratima i Žitnić́u otpor su pružali četnici pod zapovjedništvom popa Đujića, a u Sedramiu i Unešiću postrojbe ustaša.
Prema Šibeniku s područja Kaštela i Trogira
najprije su krenuli su 12. dalmatinska brigade i 3. prekomorska brigada formirana u Italiji od političkih zarobljenika uglavnom Slovenaca i bivših talijanskih vojnika, a potom im se pridružila 1. dalmatinska proleterska brigada. Na desnoj strani Krke bila je 19. divizija NOVJ-a koja je već oslobodila Benkovac i Skradin. Dan ranije, 30. listopada 1. dalmatinska brigada je krenula u napad na Vrpolje, ali je doživjela poraz od dobro utvrđenih Nijemci koji su imali jaku topničku potporu iz Ražina.
Nakon početnoga neuspjeha štab 26. divizije NOVJ po prvi u bitku za Šibenik uvodi Prvu tenkovsku brigadu te mijenja plan oslobađanja Šibenika. Željelo se izbjeći sabijanja jakih neprijateljskih snaga u Šibenik jer bi to dovelo do uništenja grada i velikih civilnih žrtava.
Umjesto toga odlučeno je da se neprijatelja istjera iz grada i s njim obračuna na otvorenom. Zbog toga je 12. brigada odustala od prodora sa sjevera i neprijatelja je sačekala na Debeljaku. Na Konjevrate je upućena 11. dalmatinska brigada koja je trebala presjeći jedinu preostalu prometnicu kojom su se neprijateljske snage trebale povući. U noći s 1. na 2. studenoga, započeo je opći napad. 11. brigada je odmah izbila kod Konjevrata na cestu i razbila tamo utvrđene četnike. 12. brigada je zauzela Debeljak i porazila četnike kod Lozovca, 1. proleterska, ojačana artiljerijom i dijelom tenkova, krenula je iz pravca Vrpolja prema Šibeniku.
Međutim, njemačke snage ukopane na dominantnoj uzvisini Sv. Juraj pružile su žestoki otpor i zaustavile postrojbi NOVJ prodor prema gradu. Tada je dovedena artiljerija 26. divizije, koja je zasipala njemačke rovove na Sv. Jurju. Nakon toga, jedinice 1. dalmatinske prešle su u novi napad i u borbi prsa o prsa uspjele izbaciti Nijemce s te uzvisine. Batalj
un 3. prekomorske brigade je iz Jadrtovca produžio napad prema Ražinama, a dijelovi 19. divizije na desnoj obali rijeke Krke napali su njemačke položaje na sjeverozapadnim prilazima gradu. U tom trenutku njemački štab donosi odluku o povlačenju 264. divizije iz grada. Borbena grupa «Alerman» kreće u proboj od Šibenika prema Konjevratima i Drnišu. Tada dolazi do odlučujuće bitke s velikim brojem mrtvih i ranjenih.
Još dok
je ta bitka trajala, u svitanje 3. studenoga 1944. godine borci 1. dalmatinske, 3. prekomorske i 19. sjeverno dalmatinske divizije ušli su u Šibenik. Tim činom Šibenik je bio oslobođen od nacističke okupacije iako su po borcima i Šibenčanina koji su izašli na ulice da pozdrave oslobodioce još pucali zaostali njemački vojnici koje su se ukopale na tvrđavi sv. Ivana.

Iz kategorije: Vijesti