Datum objave: 04. Prosinac 2022

Hrvatska od EU dobila više od 1,5 milijardi eura za ravnomjerni teritorijalni razvoj svih njenih područja i zelenu tranziciju.

Stanko Ferić
Stanko Ferić

Hrvatska je među prvim je državama Europske unije kojima su odobreni svi programi za novo programsko razdoblje te je dobila na raspolaganje 1 569 000 000 eura za ulaganja u razvoj, zelenu tranziciju i ravnomjerni teritorijalni razvoj što će izravno utjecati boljitak i viši životnog standarda za svih njenih građana.
Nakon usvajanja Sporazuma o partnerstvu u kolovozu 2022. godine i odobrenja razvojnog Programa unutar Kohezijske politike – Programa Konkurentnost i kohezija, Europska komisija odobrila unutar svoje kohezijske politike, i program Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. čime je stvoren temelj za provedbu ulaganja koja su usmjerena na specifične potrebe određenih područja na lokalnoj i regionalnoj razini Hrvatske odnosno svakog njenog kraja, regije i područja.

Novac koji je EU stavila na raspolaganje Hrvatskoj namijenjen je jačanju regionalnog gospodarstva putem procesa industrijske tranzicije regija, ulaganja u razvoj pametnih i održivih otoka, razvoj pametnih i održivih gradova te ublažavanja učinaka tranzicije prema klimatski neutralnom gospodarstvu, za Industrijsku tranziciju hrvatskih regija, širenje inovacija kroz uspostavu strateških partnerstva za inovacije i razvoj inovacijskih klastera, na unapređenje regionalne konkurentnosti, razvoj poduzetništva u urbanim područjima, razvoju poslovne infrastrukture na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima, te na razvoj pametnih vještina za industrijsku tranziciju zatim za ulaganja u vozni park čistoga gradskog prometa, biciklističku infrastrukturu i digitalizaciju gradskog prometa, regionalni razvoj turizma, integrirana ulaganja u gradove i otoke u okviru razvoja urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja i konačno razvoj održivih i zelenih otoka. Osigurana su i sredstva za ublažavanje učinaka tranzicije prema klimatski neutralnom gospodarstvu kroz jačanje poduzetništva u zelenom i digitalnom gospodarstvu, smanjivanju emisija stakleničkih plinova.

Predviđena ulaganja će se provoditi temeljem planova industrijske tranzicije za NUTS 2 regije, odnosno u skladu sa teritorijalnim strategijama za ulaganja u gradovima i otocima te teritorijalnim planom za pravednu tranziciju za ulaganja planirana unutar Fonda za pravednu tranziciju u skladu s principom „odozdo prema gore“.

Iz kategorije: Vijesti