Head 06
Datum objave: 20. Siječanj 2023

PRIVATNI I VJERSKI VRTIĆI SE NE PREDAJU / Nezadovoljni Ugovorom koji im je ponudio Grad angažirale odvjetnika koji potvrđuje nejednaki tretman djece

Diana Ferić
Diana Ferić

Ravnateljice šibenski vjerskih i privatnih vrtića poslale su danas priopćenje za javnost u kojem su obrazložile zašto nisu s Gradom Šibenikom potpisale noi Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza pri sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja od strane Grada Šibenika prema vjerskim i privatnim vrtićima već su zbog zaštite prava djece angažirali odvjetnika koji ih je upozoro na sve nedostatke i nezakonitosti predloženog ugovora. U priopćenju kažu:

Grad Šibenik „obećao“ je cijenu vrtića 90 eura prema svim roditeljima, bez obzira pohađaju li djeca gradski, privatni ili vjerski vrtić Grada. U nastojanju da postignemo dogovor te da se na korektan način reguliraju partnerski odnosi Grada i privatnih i vjerskih vrtića dopustili smo analizu našeg poslovanja. Analiza je provedena isključivo od strane zaposlenika Grada i zaključci analize u mnogim dijelovima nemaju uporište u ekonomskim parametrima koji čine poslovanje ustanove ranog i predškolskog odgoja. Ekonomsku cijenu koju je Grad predložio svakom pojedinom vrtiću, ne samo da nema zakonsko uporište već nema nikakvog gospodarskog smisla. Ponuđena ekonomska cijena odvela bi privatne i vjerske vrtiće u stečaj te bi na takav način 700 djece bilo bez mjesta u predškolskim ustanovama.

U uočavanju nedostataka u ponuđenom ugovoru potražili smo pravnu pomoć. Odvjetnik, koji će nas dalje zastupati upozorio nas je na nedostatke Ugovora kojima se krše određeni Zakoni.

U ponuđenom Ugovoru trebalo se uzeti u obzir Konvencija o pravu djeteta, čiji je Republika Hrvatska potpisnik i obveznik u primjeni, a čija temeljnih načela su:

  • Načelo nediskriminacije prema kojemu djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju “neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, etničkom ili društvenom podrijetlu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom statusu djeteta, njegovih roditelja ili zakonskih skrbnika”.

  • Pri donošenju svih odluka ili izvršenju postupaka koji utječu na dijete, ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta. To se odnosi kako na odluke koje donose vladina, upravna ili zakonodavna tijela, tako i na odluke koje donosi obitelj.

  • Države stranke: pružit će odgovarajuću pomoć roditeljima i zakonskim skrbnicima kako bi oni mogli ispuniti svoju dužnost prema djetetu, te jačati ustanove i službe za dječju zaštitu i skrb,

  • Iskoristit će sve odgovarajuće mjere da djeca zaposlenih roditelja mogu uživati zaštitu i skrb ustanova i službi koje im u tom smislu stoje na raspolaganju.

Na ponuđeni ugovor odnosi se i Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, koji u članku 48. propisuje da dječji vrtić osigurava sredstva prodajom usluga na tržištu i iz drugih izvora sukladno zakonu.

Prema članku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97; 107/07; 94/13; 98/19; 67/22, određuje se da ako na području jedinice lokalne samouprave nema organiziranog programa ranog i predškolskog odgoja, jedinica lokalne samouprave dužna je sufinancirati pohađanje programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu sa svog područja

Grad Šibenik je u praksi sufinancirao pohađanje programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu sa svog područja, ali uz diskriminaciju djece prema kriteriju da li pohađaju gradski vrtić ili privatni, odnosno vjerski, pri čemu roditelje djece koja pohađaju gradske vrtiće Grad Šibenik sufinancira u znatno većem iznosu.

Kada jedinica lokalne samouprave, Gradovi ili općine odluče na svom području sufinancirati roditelje djece u pogledu cijene vrtića, tada su dužni sufinancirati sve roditelje u istom iznosu, bez obzira da li njihova djeca pohađaju gradski ili privatni, odnosno vjerski vrtić, a što Grad Šibenik ne čini, pa odgovorne osobe u Gradu time zloupotrebljavaju svoje ovlasti.

Želimo postići miran dogovor s Gradom koji se temelji na zakonskim, pravnim, ekonomskim i moralnim načelima u svrhu nastavka rada vrtića i osiguravanja uvjeta boravka 700 djece u predškolskim ustanovama.

 

Ravnateljice,

DV Žižula, Zorana Ivić

DV Osmijeh, Franka Ercegović

DV Sunce, Jasna Grubišić

DV Blažena Hozana, Rahela Rukavina

DV Brat Sunce, Anita Krajač

FOTO: Arhiva

Iz kategorije: Vijesti

logo footer 1
Trg Andrije Hebranga 11a, 22 000 Šibenik

logo footer 2
logo footer 3