Datum objave: 16. Studeni 2023

STIPENDIRANJE / Županija objavila natječaj za stipendiranje učenika i studenata, najveće stipendije idu medicinarima

Diana Ferić
Diana Ferić

 U školskoj/akademskoj 2023./2024. godini, Šibensko-kninska županija dodjeljuje 37 stipendija redovitim učenicima i studentima s prebivalištem na području Šibensko-kninske županije.

Stipendija se dodjeljuje po sljedećim kategorijama:

A) UČENICI
- učenicima srednjih strukovnih škola upisanima u trogodišnje obrazovne programe za deficitarna zanimanja: kuhar/ica, konobar/ica, pekar/ica, stolar i slastičar/ka, mesar, autolimar, vodoinstalater, elektroinstalater, elektromehaničar, kamenorezac, pediker, instalater grijanja i klimatizacije, tokar, brodomehaničar - 8 stipendija

B) STUDENTI
1. studentima prve godine sveučilišnih studija za deficitarna zanimanja:
Sveučilišni studij: arhitektura, dentalna medicina, edukacijsko-rehabilitacijska, elektrotehnika, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori, engleski jezik i književnost, farmacija, fizika - nastavnički smjer, građevinarstvo, hrvatski jezik i književnost, informatika - nastavnički smjer, medicina, matematika - nastavnički smjer, metalurgija, pedagogija, psihologija, računarstvo, rehabilitacija, strojarstvo i socijalni rad - 10 stipendija

2. studentima viših godina sveučilišnih studija (preddiplomskih, diplomskih ili integriranih preddiplomskih i diplomskih studija) - 8 stipendija

3. studentima stručnih studija: sestrinstvo, prvostupnik građevine - 5 stipendija

C) STUDENTI MEDICINSKOG PODRUČJA

(sukladno iskazanim potrebama zdravstvenih ustanova s područja Šibensko-kninske županije)
- stipendije za studente integriranog diplomskog studija medicinske biokemije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu - 1 stipendija
- studenti logopedije - 2 stipendije
- studenti medicine - 3 stipendija

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od deset mjeseci, računajući od 1. rujna 2023. godine do 30. lipnja 2024. godine za učenike, odnosno od 1. listopada 2023. godine do 31. srpnja 2024. godine za studente.

Visina stipendije:
- za učenike u A kategoriji iznosi 530 eura godišnje ili 53 eura mjesečno,
- za studente u B kategoriji iznosi 1200 eura godišnje ili 120 eura mjesečno,
- za studente u C kategoriji stipendija iznosi 3400 eura godišnje ili 340 eura mjesečno.

Prijavnica i uvjeti natječaja za dodjelu stipendija mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za prosvjetu. znanost, kulturu, sport i nove tehnologije Sibensko-kninske Zupaniie, Trg Pavla Šubića I. br. 2 (1 kat, soba 19), radnim danom od 8 do 14 sati ili na službenoj stranici Šibensko-kninske županije.

Prijavnice s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom, u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja na oglasnoj ploči i na službenoj stranici Šibensko-kninske županije, osobno u pisarnicu Šibensko-kninske županije ili na adresu:

Šibensko-kninska županija
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
Trg Pavla Šubića I. br. 2, 22 000 Šibenik
- u zatvorenoj omotnici, s naznakom "Ne otvaraj - natječj za dodjelu stipendija"

Više o postupku prijave i potrebnoj dokumentaciji, potražite na ovom linku!

Iz kategorije: Vijesti