Sidebar Menu

Datum objave: 27. Veljača 2017

Donedavni dioničari Jadranske banke pripremaju tužbu zbog gubitka dionica

Diana Ferić
Diana Ferić

Dioničari Jadranske banke, i oni mali i oni veliki, još su u čudu zbog toga što su, kako se njima čini, preko noći ostali bez svojih dionica. Neslužbeno doznajemo da se neki sada bivši dioničari pripremaju tužbe zbog toga no prema onomu što je za javnost kazala Marija Hrebac, direktorica Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. sve je napravljeno po zakonu. Jadranska banka je prva banka u Hrvatskoj koja je sanirana prema pravilima propisanim Europskom direktivom za oporavak i sanaciju banaka, odnosno prema novom hrvatskom Zakonu o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, onom iz 2015. godine. Učinci sanacijskih odluka su trajni i one se ne mogu pobijati, odnosno protiv njih nije dopuštena žalba, nego eventualno osobe koje smatraju da su im povrijeđena prava mogu protiv DAB-a pokrenuti upravni spor za naknadu štete, kažu u Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.

 

"S obzirom na visinu utvrđenih gubitaka, zatečeni kapital u banci u potpunosti je iskorišten za pokriće jednog njihova dijela, a dionice su poništene. Time su prethodni dioničari i formalno prestali biti dioničari banke. Što se tiče ulagača koji su sudjelovali u dokapitalizaciju, odnosno koji su nekoliko mjeseci prije otvaranja sanacije uložili sredstva u dopunski kapital, oni prema Zakonu dijele istu sudbinu kao i prethodni dioničari. Njihov je dopunski kapital pretvoren u redovni i poništen za pokriće drugog dijela gubitaka. Naravno da su dioničari mogli i trebali znati da će njihovi ulozi propasti ode li banka u sanaciju ili stečaj. Zakon o sanaciji u tome je jasan", tvrdi Marija Hrebac.

 

Prije nepuna dva tjedna oglašena je prodaja Jadranske banke. Završetak tog procesa prodaje očekuje se u roku od četiri do šest mjeseci. Sredstva koja se dobiju prodajom bit će raspoređena proporcionalno na nove imatelje dionica, one koji su sudjelovali u sanaciji, čime će i formalno završiti postupak sanacije Jadranske banke.
Naime, primjenom bail-in sanacijskog instrumenta na kraju sanacije konverzirana su sva potraživanja klijenata koji nisu bila osigurani prema Zakonu o osiguranju depozita u temeljni kapital, odnosno u dionice banke. Tako je omogućeno pokrivanje gubitaka banke i osiguravanje novog kapitala potrebnog za nastavak poslovanja banke. Ti su klijenti, a među njima su i javne gradske ustanove pa i mjesni odobori, umjesto svojih neosiguranih potraživanja dobili dionice banke. U DAB -u objašnjavaju da su oni sada u znatno povoljnijem položaju nego što bi bili da je otvoren stečaj. U tom slučaju ne bi dobili ništa za ta potraživanja.

 

 

Ukupni utvrđeni gubici Jadranske banke iznosili su 742 milijuna kuna. Podmireni su, prije svega, na teret postojećih dioničara i postojećeg kapitala banke, a iskorišteni su i svi kapitalni instrumenti za pokriće utvrđenih gubitaka. Budući da banka nije mogla poslovati s negativnim kapitalom, DAB je sanacijskim odlukama osigurao novi kapital, i to primjenom bail-in instrumenta (instrument unutarnje sanacije) te uplatama iz fonda osiguranja depozita i sanacijskog fonda, sve prema Zakonu o sanaciji te shemi za sanaciju koju je odobrila Europska komisija. Dakle: dioničari, vlasnici kapitalnih instrumenata, neosigurani vjerovnici, fond osiguranja depozita i sanacijski fond sudjelovali su u podmirivanju troškova sanacije, kazala je Hrabec za Jutarnji list.
Dok se ne završi postupak sanacije, odnosno dok se Jadranska banka ne proda, ne mogu se precizirati ukupni trošak sanacije za DAB. Prema dosadašnjim troškovima i provedenim sanacijskim odlukama, procjenjujem da će ukupni trošak sanacije za DAB iznositi oko 350 milijuna kuna. Znatan dio dosad korištenih sredstava vratit će se u DAB, odnosno u fondove prodajom Jadranske banke te unovčenjem NPL-ova koji su iz banke preneseni na posebno društvo koje je DAB osnovao u tu svrhu. " Da je umjesto sanacije otvoren stečaj, morao isplatiti više od 1,68 milijardi osiguranih depozita, što je gotovo peterostruki iznos u odnosu na trošak sanacije, a bio i značajan udar na Fond osiguranja depozita", ističu u DAB-u.

 

Iz kategorije: Vijesti

logo footer 1
Trg Andrije Hebranga 11a, 22 000 Šibenik

logo footer 2
logo footer 3