Datum objave: 01. Srpanj 2023

Stipe Petrina radnicima „Ceste Šibenik”: Još 2022. godine tražio sam opoziv župana Jelića, upravo radi problematike u "Cestama Šibenik". To je spriječio HDZ.

Stanko Ferić
Stanko Ferić

Stipe Petrina, predsjednik Skupštine Šibensko - kninske županije odgovorio je na otvoreno pismo radnika poduzeća "Ceste Šibenik" u štrajku i njihov zahtjev da se zbog stanja u "Cestama Šibenik" sazove izvanredna sjednica Skupštine Šibensko - kninske županije:

Poštovani radnici, Sindikat prometa i veza Hrvatske, medijiobzirom na činjenicu da je na nekim portalima osvanula vijest kojom se prenosi otvoreno pismo upućeno meni kao predsjedniku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, sa zahtjevom za organizaciju tematske sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije, ovim putem potvrđujem kako sam pismo zaista primio, te se očitujem kako slijedi: 
Činjenica je da sam o problemu koji je Vama postao aktualan prije nekoliko tjedana (koliko traje štrajk radnika Cesta Šibenik d.o.o.), kao predsjednik Županijske skupštine naše županije, otvoreno govorio i upozoravao, dakle i prije radnika i sindikata. Možda se sjećate (a ako se ne sjećate, možete se podsjetiti) da sam upravo tijekom 2022. godine - dakle odmah po preuzimanju funkcije predsjednika ŽS ŠKŽ, kao jednu od točaka dnevnog reda na sjednici predložio i Prijedlog zaključka o potrebi podnošenja prijedloga odluke o raspisivanju referenduma za opoziv župana, upravo radi problematike u "Cestama Šibenik" koju tek danas mnogi vide. Tekst navedenog zaključka i danas se može pronaći i dostupan je (sa obrazloženjem) svima. 

No, postavljam pitanje: tko je bojkotirao navedenu točku dnevnog reda, odnosno tko je krivac da se o navedenoj problematici nije tada raspravljalo? Odgovor je: HDZ, po uputi i nalogu predsjednika županijskog odbora HDZ-a i gradonačelnika grada Šibenika Željka Burića. Iz obrazloženja Zaključka, o kojem se trebalo raspravljati, vidljivo je da sam danas aktualnu problematiku detektirao mnogo ranije, i osjećao se dužnim o nepravilnostima i nezakonitostima u "Cestama Šibenik" javno govoriti kako bi se problem riješio što prije. No, očito bez podrške onih koji Vama i danas javno okreću leđa, čega ste sada postali očito svjesni; kao i bez podrške ikakvog javnog medija koji bi eventualno ispitao tekst prijedloga odluke i potaknuo raspravu o zakonitosti poslovanja Vaše firme ispred koje danas stojite i štrajkate, a odgovorni Vas svakodnevno ignoriraju. 

Iz zaprimljenog/otvorenog pisma, vidljivo je da se radnici Cesta Šibenik d.o.o. i sindikat obraćaju upravo g. Željku Buriću, a što je usporedivo sa onom "što u gubavca masti pitaš" - jer ako je netko krivac što se o mom prijedlogu nije niti raspravljalo 2022. godine (jer da se tada raspravljalo, ne bi niti došlo do štrajka koji će pak najveću štetu prouzročiti opet radnicima i njihovim obiteljima), onda je to upravo navedena politička organizacija (HDZ) na čelu sa svojim regionalnim predsjednikom Željkom Burićem

Činjenica je da sam, osobno, sa radnicima Cesta Šibenik d.o.o. održao sastanak dana 13. lipnja 2023. godine, na prijedlog g. Roberta Savića, člana NO Cesta Šibenik d.o.o. (imenovanog od strane radnika), kao i da je bio planiran drugi sastanak (zajedno sa sindikalnim povjerenikom) za dan 15. lipnja 2023. godine, no nikada se nije održao. Na sastanku sa radnicima dogovorena je pak koordinacija. No, do koordinacije nikada nije došlo (ogluha), iako je zaključak sa tog nadasve konstruktivnog sastanka bio da su naši stavovi usuglašeni i da smo ujedinjeni u namjeri da poduzmemo sve što možemo da se ova situacija u "Cestama Šibenik" riješi. Tada se još nije zahtijevalo od mene da organiziram ikakvu sjednicu Županijske skupštine, jer su radnici očito smatrali da će se problem riješiti. Kako, kojim kanalima, čijom voljom? - ne znam. Znam samo da se isti više nikada nakon sastanka meni osobno nisu obraćali niti su što zahtijevali, a niti potaknuli ikakav daljnji susret ili sastanak

Osobno smatram, jednako kao i 2022. godine, da je tematska sjednica nužna i potrebna, i da se razumijemo sjednica je u ovoj cijeloj situaciji najmanji problem. Zabrinjava me što štrajkaši i dalje ne vide (i ne samo štrajkaši) da na strani upravo HDZ-a, na čelu sa g. Burićem, ne postoji niti minimum volje (niti suosjećanja) sa njihovim trenutnim položajem, i da im isti jednostavno ne žele pomoći. 

Nakon ovog očitovanja, koje će biti poslano kao odgovor na dopis Sindikata prometa i veza Hrvatske, ali i svim relevantnim lokalnim medijima koji su objavili tekst pisma, nadam se ponovnoj, uspješnijoj uspostavi kontakta sa radnicima i sindikatima. Nije problem održati sastanak/koordinaciju, uz autentične i obimne materijale koje posjeduju sami radnici (dio posjedujem i osobno) te konačno dogovoriti termin održavanja županijske sjednice kako bi se pokušala riješiti ova nelagodna situacija za svih, osobito za radnike i njihove obitelji koji žive od svog rada. Ja u ovom trenutku nemam materijal koji bi mogao biti točka dnevnog reda na sjednici, nemam spreman materijal koji bi se poslao županijskim vijećnicima, no kako bi pripremili sjednicu i akte - nužno je sastati se, razgovarati, pripremiti akte i u konačnici dogovoriti konačni zaključak sjednice

Stoga, pozivam delegaciju - radnike i sindikat Cesta Šibenik d.o.o. da se suradnički što prije pristupi rješavanju tehničkih i administrativnih preduvjeta za organizaciju tematske sjednice, koju ću, ukoliko se tako i dogovorimo, sazvati. Sazivaju se sjednice i za mnogo nebitnije situacije, pa ne vidim razloga da se ne sazovu i kada postoji velik problem koji dotiče mnogo sudbina, dok svi oni koji su relevantni i koji bi problem mogli riješiti jednostavnijim putem okreću glavu i zatvaraju oči

Da zaključimo, propusta u komunikaciji očito je bilo, jer radnici u štrajku prvotno ističu kako "ne žele miješanje politike" u njihov problem, a s druge strane od te iste "politike" (HDZ, Županijska skupština Šibensko-kninske županije) otvoreno traže da im problem riješe, što je, morate priznati, malo kontradiktorno. Stoga, ako su radnici svjesni da je politika kriva za nastanak problema, onda ga politika može i riješiti. Kako i na koji način, uvelike ovisi i o samim radnicima, ali i svima nama ako ćemo biti ustrajni i ujedinjeni u ispravnom razmišljanju i djelovanju. 

S poštovanjem, 
Stipe Petrina, predsjednik Skupštine Šibensko-kninske županije 

Pismu radnicima "Cesta ŠIbenik", Stipe Petrina je priložio Prijedlog zaključka o potrebi podnošenja prijedloga odluke o raspisivanju referenduma za opoziv župana 

Župan Marko Jelić je imao svoj utjecaj i na sastav djelatnika Turističke zajednice Šibensko- kninske županije, a kako bi dosadašnjoj direktorici Željani Šikić osigurao mjesto i nakon izbora novog direktora te je htio uvesti 2 potpuno nova radna mjesta zamjenik direktora Turističke zajednice Šibensko-kninske i povećanje broja administratora/pomoćnika direktora sa 3 na 4, pa bi se broj zaposlenih umjesto dotadašnjih 4 povećao na 6. Upravno vijeće je odbilo takav prijedlog Župana, međutim ostaje činjenica da Župan umjesto da svrhovito i efikasno smanji broj zaposlenih na teret proračuna, isti "izmišljenim radnim mjestima" pokušava županijski proračun još više opteretiti. Međutim, najveći sukob interesa župana Marka Jelića prisutan je u županijskom trgovačkom društvu "Ceste Šibenik d.o.o.".  Člankom 2. Zakona o sukobu interesa određeno je da u obnašanju javne dužnosti obveznici ne smiju svoj privatni interes stavljati ispred javnog interesa, a sukob interesa postoji kada je privatni interes obveznika utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti što predstavlja stvarni sukob interesa.  Naime, u svrhu izbora novog direktora tvrtke "Ceste Šibenik d.o.o." održano je više sjednica Nadzornog odbora Cesta Šibenik d.o.o., tijekom kojih su se naprasno mijenjali članovi tog odbora, više puta je objavljen i poništen natječaj bez ikakvog valjanog razloga, te se više puta glasovalo o istim kandidatima. Župan Marko Jelić osobno je virtualnim putem sudjelovao na 6. sjednici Nadzornog odbora, te je utjecao na članove Nadzornog odbora za koga da glasuju na sljedećoj sjednici na kojoj se glasovalo o kandidatima za ravnatelja. Župan nema nikakve ovlasti da sudjeluje na sjednicama Nadzornog odbora te je nejasno na temelju kojih ovlasti bi ga Predsjednik Nadzornog odbora Zlatko Ćesić uopće pozvao na istu. Postoji osnovana sumnja da je Župan Marko Jelić lobirao da njegov kandidat Robert Miljković postane direktor, a da se član Nadzornog odbora Ante Pražen zamijeni za novog člana- Marija Čulara a sve iz razloga kako bi kompletno poslovanje Cesta Šibenik d.o.o. prebacio na trgovačko društvo u vlasništvu grada Knina Upravitelj Knin d.o.o. Župan je osobno lobirao kod Općina Kistanje, Ervenik i Biskupije da svi natječaji za održavanje nerazvrstanih cesta idu upravo u smjeru da se dodjele Upravitelju Knin d.o.o., koji za to nema niti potrebnog stručnog kadra niti opremu. Štoviše radi se o gradskom trgovačkom društvu čija je glavna djelatnost u sudskom registru "trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama". Neoborivi dokaz tome je upravo Plan nabave Upravitelj Knina d.o.o. za 2022. godinu u kojemu se u Dopuni III. od 01. ožujka 2022. godine pod točkama 22.-35. planira između ostalog nabava opreme upravo za održavanje cesta kao što je primjerice: finišer za asfalt, valjak za asfalt, recikler za asfalt itd od ukupno prikazane vrijednosti od 6.882.000,00 kuna a koja stvarna vrijednost prelazi taj trostruki iznos. Pitanje koje se postavlja je kako to da prema službenim informacijama, trgovačko društvo koje je 2020. godine imao dobit od 4.173.378,00 kuna odjednom ima u svom proračunu sveukupno 8.900.500,00 kuna samo za plan nabave, od čega se 6.882.000,00 kuna odnosi na nabavu opreme za održavanje nerazvrstanih cesta? Također je zanimljivo da se u Financijskom planu i planu rada za 2022. godinu Upravitelja Knina d.o.o., objavljenu 21. listopada 2021. godine, dakle samo 4 mjeseca prije donošenja Dopuna III., navodi da je plan prihoda za 2022. godinu 4.670.926,00 kn dok je plan rashoda 4.410.800,00 kn. Dakle, cijeli rashodi planirani za 2022. godinu Upravitelja Knina d.o.o. dana 21. listopada 2021. godine iznosili su 4.410.800,00 kn, od čega je iznos od 840.000,00 kuna bio planiran za nabavu opreme poput traktora, dok su samo 4 mjeseca poslije rashodi samo za plan nabave opreme iznose 8.900.500,00 kuna što predstavlja 10 puta veći iznos od početnog plana nabave te duplo više od cjelokupno planiranih prihoda za 2022. godinu. Pitanje je što se to moglo toliko značajno promijeniti u poslovanju Upravitelj Knina d.o.o. u 

vremenskom periodu od samo 4 mjeseci da postoji potreba za nabavom toliko skupe opreme i ima li to veze sa lobiranjem Župana načelnicima drugih Općina da angažiraju Upravitelj Knin d.o.o. za održavanje nerazvrstanih cesta te istodobnim postavljanjem Županovog kandidata za direktora Cesta Šibenik d.o.o. kako bi se oslabio položaj tog županijskog trgovačkog društva. Kada se k tome doda činjenica da je direktor Upravitelj Knina d.o.o. gospodin Josip Kaić, suprug kandidatkinje s liste Marka Jelića, Jelene Kaić, dakle vrlo blizak prijatelj Župana, postoji osnovana sumnja da Marko Jelić ima i osobnu korist od iznenadnog i brzog širenja i rasta poslovanja Upravitelj Knina d.o.o.  Ceste Šibenik d.o.o. imaju izvrsnu poslovnu suradnju sa većinom općina i gradova u Šibensko- kninskoj županiji, jedini koji su se požalili na njihov rad je upravo grad Knin čija je zamjenica gradonačelnika Kristina Perić upravo županu Marku Jeliću poslala primjedbe na rad i djelovanje "županijskih cesta" (koje je zamijenila s Cestama Šibenik d.o.o.) te je čak zatražila i raskid ugovora. Dugogodišnji direktor Cesta Šibenik d.o.o. Zoran Škugor iskazao je čuđenje da bi se gradska vlast obratila prije županu nego samoj upravi Cesta Šibenik d.o.o. te je potom zatražio mišljenje i objektivnu ocjenu rada od više gradova i općina. Grad Šibenik, Općina Ervenik, Grad Drniš, Grad Skradini i Općina Bilice su svi imali same riječi hvale na poslovanje Cesta Šibenik d.o.o., dakle jedino Grad Knin ima iznenadnih problema i to baš u vrijeme kada njihovo komunalno poduzeće želi prisilno preuzeti održavanje nerazvrstanih cesta od županijske tvrtke Ceste Šibenik d.o.o.  Postavlja se pitanje zbog čega se uopće išlo na smjenu direktora s kojim je poslovanje Cesta Šibenik d.o.o. išlo u odličnom smjeru s uspješnim poslovanjem i dobitkom kada isti ima višegodišnje iskustvo na tom radnom mjestu i izvrsne ocjene svojih suradnika? Također ostaje činjenica da je župan Marko Jelić upravo Kristinu Perić imenovao za predsjednicu Upravnog vijeća Opće i veteranske bolnice "Hrvatski ponos" Knin te Opće bolnice Šibensko-kninske županije. Postavlja se pitanja je li osoba koja ne zna razliku između županijskih cesta i Cesta Šibenik d.o.o. dovoljno kvalificirana i stručna da obnaša najodgovornije dužnosti te sudjeluje u odlučivanju o zdravlju ljudi ove županije? Ili je Županu Marku Jeliću nebitna stručnost i samo i isključivo bira ljude po političkoj podobnosti?  Grad Knin upravo je za vrijeme mandata Marka Jelića kao gradonačelnika Knina dana 28. prosinca 2020. godine sklopio Ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Knina sa Cestama Šibenik d.o.o. prema kojem u opisu rada Cesta Šibenik d.o.o. spada i "košnja raslinja uz nerazvrstane ceste". Međutim, iz izvora bliskih Cestama Šibenik d.o.o. Grad Knin ilegalno, bez ikakvog ugovornog odnosa, sve to vrijeme ima podizvođača upravo za košnju trave i to Dinara iskopi j.d.o.o. čiji je vlasnik županov bliski prijatelj Luka Rašić. Kako Grad Knin nema ugovor sa tom tvrtkom, njihova vlast zajedno sa županom stvarala je pritisak Cestama Šibenik d.o.o. za izdavanjem lažnih faktura i to za radove koje je Dinara iskop j.d.o.o. izvršila u svibnju 2021. godine a prema fakturama su izvedeni u kolovozu 2021. godine. Cijena radova košnje trave iznosila je 225.246,00 kn a za strojno obrezivanje grmlja i stabala 97.296,00 kn, sve radovi koje nije obavila tvrtka Ceste Šibenik d.o.o. kao što je bilo u njenoj nadležnosti nego Dinara iskopi j.d.o.o.  Slijedom navedenog, župan Marko Jelić je protupravno raspolagao proračunskim novcem grada Knina još dok je bio gradonačelnik, pa ostaje pitanje treba li takav čovjek raspolagati proračunom cijele županijeČlankom 50. stavkom 3. točkom 3. određeno je da Župan utvrđuje prijedlog proračuna Županije i izvršenje proračuna. 


Iz kategorije: Vijesti

logo footer 1
Trg Andrije Hebranga 11a, 22 000 Šibenik

logo footer 2
logo footer 3