Datum objave: 14. Studeni 2023

ZAŠTITA DINARE / U Sinju potpisan Meorandum o suradnji, sjedište Parka prirode Dinara se još ne spominje

Diana Ferić
Diana Ferić

Memorandum o suradnji za očuvanje prirode Dinare potpisan je u Sinju, čime je obilježen završetak projekta ‘Dinara back to LIFE’, koji je započeo u siječnju 2020. godine, s ciljem očuvanja tradicionalnih krajolika i travnjaka Dinare, kroz provedbu restauracijskih aktivnosti na zaraslim travnjacima, ali i kroz rad s brojnim dionicima – od lokalnih poljoprivrednika i stočara, planinara, lovaca do jedinica lokalne samouprave i županija, pa sve do ministarstava.

Uz župana Šibensko-kninske županije Marka Jelića sa suradnicima,na  svečanosti potpisivanja Memorandumabili  su gradonačelnik Sinja Miro Bulj, Knina Marijo Ćaćić, Vrlike Jure Plazonić te načelnik Općine Kijevo Martin Ercegović, kao i ravnateljica Javne ustanove ‘Priroda’ Šibensko-kninske županije Anita Babačić Ajduk i ravnatelj Javne ustanove za upravljanje zaštićenim djelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije ‘More i krš’ Domagoj Lažeta.

– U životu sam imao priliku puno putovati i živjeti u različitim gradovima, ali ništa se ne može usporediti s onim osjećajem kad se ujutro probudim i kroz prozor ugledam Dinaru! Šibensko-kninska i Splitsko-dalmatinska županija su posebice obilježene ovom moćnom planinom, iz koje izviru dvije rijeke koje nam daju vodu, pa samim time i život – Cetina i Krka. Kao i naši preci, i mi ovisimo o Dinari, stoga moramo osvijestiti važnost njezinog očuvanja i zaštite. Zbog sve većeg pritiska turizma na njezine prirodne resurse, potrebno je što prije osnovati Javnu ustanovu Park prirode Dinara, čije bi idealno sjedište bila općini Kijevo – poručio je župan Jelić.

Iz kategorije: Vijesti