Datum objave: 12. Prosinac 2016

Predstavljen turističko - planinarski zemljovid Dinare, prirodnog bisera Balkana

Šibenik News
Šibenik News

Povodom Međunarodnog dana planina, HGSS Split, JU Priroda Šibensko – kninske županije i Turistička zajednica Šibensko – kninske županije predstavili su Turističko – planinarski zemljovid Dinare. Na samom početku, autore projekta je pozdravio Nikola Blažević, vršitelj dužnosti gradonačelnika Knina, grada čije se šire područje može pohvaliti velikim brojem zaštićenih područja.

 

Značajni krajobrazi Krčić i Krka krajolik (gornji tok), spomenici prirode Cetina – Vrela i Stara Straža i čak trinaest zaštićenih područja ekološke mreže Natura 2000 neprocjenjivo su bogatstvo, koje zajedno sa širim područjem planine Dinare predstavljaju izniman potencijal koji treba zaštititi, a zatim i valorizirati kroz aktivnosti održivog korištenja.

 

 

Zemljovid su predstavili kartograf stanice Split Dalibor Bijelić i voditelj projekta Darko Gavrić, te proslavljeni hrvatski alpinist Stipe Božić. Autor karte je Joža Habijan.

 

Radi se o 42. kartografskom izdanju Hrvatske gorske službe spašavanja koja ove godine slavi dvostruki jubilej – 65 godina postojanja i 60 godina djelovanja stanice u Splitu. Izradom vjerodostojnih tematskih zemljovida i vodiča, HGSS djeluje na sprečavanju nesreća, povećavanju sigurnosti kretanja i boravka u prirodi, a istovremeno promovira prirodne, kulturne i športsko-rekreativne vrijednosti ruralnog područja RH.

 

 

Turističko – planinarski zemljovid Dinare namijenjen je domaćim i stranim planinarima i turistima zainteresiranim za boravak u prirodi, a koristit će i članovimaHGSS-a u spasilačkim akcijama. Donosi detaljan pregled cesta,planinarskih puteva, pješačkih i biciklističkih staza. Staze su prikazane i opisno, s podacima o težini uspona,visinskim razlikama, vremenu potrebnom za svladavanje i korisnim savjetima te suilustrirane atraktivnim fotografijama.

 

Ravnateljica JU Priroda Šibensko – kninske županije, mr. sc. Anita Babačić Ajdukistručna suradnica Ana Vukšić predstavile su značaj zaštićenih područja ilokaliteta ekološke mreže Natura 2000, te istaknule ulogu javne ustanove u njihovu očuvanju i održivom korištenju.

 

Planina Dinara područje je izuzetnih geoloških vrijednosti, raznovrsne flore i faunei brojnih endemskih i zaštićenih vrsta. To je prostor velikog bogatstva vode gdje izviru dvije najveće krške rijeke, Krka i Cetina.

 

Planinarima je Dinara posebno atraktivna jer je njezin vrh Sinjal, sa svojih 1831 metar, ujedno i najviši vrh Hrvatske. Zbog svega navedenog, Javna ustanova Priroda podržava projekt proglašenja područja Dinare parkom prirode.

 


Zaštićene, valorizirane i adekvatno prezentirane prirodne vrijednosti predstavljaju gospodarski potencijal i generator ravnomjernog turističkog i ekonomskog razvoja svih dijelova Šibensko – kninske županije. Direktorica Turističke zajednice Šibensko - kninske županije Željana Šikić istaknula je ulogu aktivnog turizma u razvoju dalmatinskog zaleđa, kao i značaj ovakvih kartografskih izdanja u približavanju turističke ponude tržištu.
 

Iz kategorije: Volim Šibenik