Datum objave: 21. Listopad 2015

Župan tvrdi da se danas u Bolnici potpisuje ugovor o dokumnetaciji koja je odavno izrađena

Šibenik News
Šibenik News

 

Zbog vijesti da će danas, u nazočnosti ministra zdravlja RH Siniše Varge u Šibeniku biti potpisan ugovor između Opće bolnice i Društva arhitekata Šibenik za izradu idejnog rješenja nove bolnice u Šibeniku šibensko – kninski župan Goran Pauk javno je reagirao upozorivši da je idejna dokumentacija za novu bolnicu već odavno izrađena i da je Županija za to izdvojila veliki novac te da je krajnje zbunjujuće za što se danas potpisuje ugovor osim što se zna da je riječ o predizbornoj kampanji. U svom osvrtu župan kaže¬:

„Prosječan čitatelj portala i građanin Šibensko-kninske županije, na prvu, videći ovu „vijest“ sigurno će doći u nedoumicu vidi li neki stari tekst ili je nešto novo.
Budući da se spominje ime aktualnog ministra zdravlja, shvatit će da je stvarno nešto „važno“ i novo i da je 20. listopada 2015. god. i skori službeni početak predizborne kampanje.
Ova informacija o početku izrade idejne dokumentacije za novu bolnicu je u najmanju ruku čudna i zbunjujuća. Nije jasno o čemu se ovdje govori niti o kakvoj je dokumentaciji riječ. Svatko imalo upućen u ovu temu zna da je takva dokumentacija već odavno izrađena i u to uložena ne mala financijska sredstva i da je do sada na projektu izgradnje nove bolnice u Šibeniku odrađen ogroman posao i učinjen niz koraka, a ovdje se govori o prvom uvodnom koraku“.
Župan nadalje podsjeća da je Šibensko-kninska županija, kao zakonski osnivač bolnica na području naše Županije već odavno je spoznala problematiku prostornih i tehničkih rješenja paviljonskog tipa na aktualnoj lokaciji u središtu grada i već odavno, u suradnji s tadašnjom upravom bolnice, poduzela ozbiljne i konkretne aktivnosti za izgradnju nove bolnice u Šibeniku.
„Istina te aktivnosti nisu svakome vidljive, ali su opsežne i mukotrpne prije nego se dođe do faze postavljanja dizalica i gradnje koju svatko jasno vidi i prepoznaje. Još 2007. godine izrađen je opsežan i detaljan dokument pod nazivom, Programske smjernice i kapaciteti za dimenzioniranje nove bolnice u Šibeniku“, autor specijalizirana tvrtka za ovakve projekte „ 3L“ d.o.o. Zagreb. U dokumentu je sa svih aspekata analizirano postojeće stanje u bolnici, prikazani važeći bolnički standardi i u skladu s njima i u suradnji sa stručnim osobljem bolnice definiran i izrađen prijedlog za novu bolnicu.
Nadalje, 2010. godine, u suradnji s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, zbog usklađenja s izmijenjenimstandardima izvršena je korekcija elaborata i izrađen novelirani elaborat „ Programske smjernice i kapaciteti za dimenzioniranje nove bolnice u Šibeniku“. Uz to je izrađen poseban Arhitektonsko- građevinski program, a 2011. godine i Instalacijski program za novu bolnicu.
Slijedom iznesenog, u suradnji s Gradom Šibenikom se krenulo u iznalaženje adekvatne lokacije i od više opcija, kao najpovoljnija izabrana je lokacija u bivšoj vojarni Bribirskih knezova. Provedene su sve potrebne prostorno-planske aktivnosti i utvrđena konkretna čestica zemlje za gradnju.
Prije dvije godine Županija je u svom proračunu osigurala financijska sredstva za izradu idejnog projekta nove bolnice. U tijeku priprema pojavile su se određene dileme i problemi oko načina izrade projekta u tehničkom smislu, a zatim Zakon o sanaciji javnih ustanova, postupak sanacije bolnica, prijenos osnivačkih prava sa Županije na Državu i potpuni prekid suradnje po pitanju bolnica od strane Ministarstva zdravlja prema Županiji.
Po pitanju gradnje nove bolnice u Šibeniku u čitavom mandatu aktualnog Ministarstva nije bilo moguće ostvariti nikakav ozbiljan kontakt, a kamoli konstruktivnu suradnju. I sada na kraju mandata, pred same izbore svečana najava- gradit ćemo novu bolnicu- pametnome dosta!
Za razliku od ovoga, Šibensko-kninska županija je već dugo i vrlo ozbiljno u ovoj temi i nastavit će sa njezinomrealizacijom čim se uspostave konstruktivni uvjeti i suradnja svih relevantnih čimbenika u ovom projektu, a tu svakako i nezaobilazno spada suradnja s resornim Ministarstvom i Državom“, zaključuje župan Pauk. 

Iz kategorije: Županija info
Označeno u:

logo footer 1
Trg Andrije Hebranga 11a, 22 000 Šibenik

logo footer 2
logo footer 3