Datum objave: 23. Siječanj 2023

Kulturne institucije Šibensko-kninske županije dobile iz državnog proračuna 296 000 eura. Najviše su dobili šibenski i drniški muzej, HNK u Šibeniku i Grad Skradin.

Stanko Ferić
Stanko Ferić

Kulturne institucije Šibensko-kninske županije dobile iz državnog proračuna 296 000 eura za gradnju, rekonstrukciju i opremanje kulturne infrastrukture. Od tog iznosa gotovo 220 000 eura dobili su Muzej grada Šibenika, Gradski muzej Drniš, Grad Skradin i HNK u Šibeniku. šibenski i drniški muzej, HNK Šibenik i Grad Skradin. Sve ostale kulturne institucije koje su se javile na Poziv ministarstva kulture Republike Hrvatske za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2023. godinu i natjecale za potpore iz fonda vrijednog više od 7 580 000 eura, uspjele su dobiti svega 76 000 eura, najmanje Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, samo 1327 eura. .

Povjerenstvo za gradnju, rekonstrukciju i opremanje kulturne infrastrukture u 2023. godini temeljem kriterija za vrednovanje programa dodijelilo je Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku 46 452 eura za opremanje kazališta, Gradskom muzeju Drniš, 66 360 eura za 10. fazu obnove i opremanja stalnog postava, Muzeju grada Šibenika 66 360 eura za opremanje stalnog postava te 39 800 eura Gradu Skradinu za sanaciju krovišta Kulturnog centra Skradin.
Značajna sredstva, 26 500 eura dobil
a je Općine Pirovac za rekonstrukciju foajea kino dvorane „Mediteran”, Općina Promina je za opremanje etnografske zbirke dobila 13 200 eura te Pučko otvoreno učilište Knin 17 800 eura. Najmanji iznos, simboličnih 1327 eura za nabavu informatičke opreme dobila je Gradska knjižnica Juraj Šižgorić.

Iz kategorije: Kultura