Sidebar Menu

Datum objave: 12. Lipanj 2021

VJESNIK DALMATINSKIH ARHIVA / Državni arhici u Dubrovniku, Splitu, Šibeniku i Zadru zajednički pokrenuli znastveni i stručni časopis koji će se baviti izvorima i prilozima za povijest Dalmacije

Stanko Ferić
Stanko Ferić

Vjesnik dalmatinskih arhiva”, arhivski znanstveno stručni časopis koji će se baviti izvorima i prilozima za povijst Dalmacije, zajednički su pokrenuli Državni arhivi u Dubrovnik, Splitu, Šibeniku i Zadru. Prvi broj časopisa i njegova mrežna stranica predstavljeni su u Šibeniku u povodu Međunarodnog tjedna i Međunarodnog dana arhiva. Časopis je predstavio Ante Gverić, ravnatelj Državnog arhiva u Zadru koji jeujedno i glavni urednik te vrijedne znanstveno stručne edicije koja će izlaziti jednom godišnje.
Izvršna urednica prvog broja „Vjesnika dalmatinskih arhiva”,
časopisa namijenjenog objavljivanju priloga s područja arhivske teorije i prakse, historiografije i pomoćnih povijesnih znanosti, te priloga nastalih u okviru suvremenih informacijskih znanosti s područje povijesne i današnje Dalmacije, je Nataša Mučalo, ravnateljica Državnog arhiva u Šibeniku. Ona kao i svi pokretači te članovi redakcije časopisa sav posao oko pokretanja i izdavanja časopisa obavili su bez bilo kakvih novčanih naknada i honorara, uvjereni u opravdanost i vrijednost tog projekta.
-
Ovaj časopis nije prvi arhivski znanstveni i stručni časopis na području Dalmacijekazao je dr.sc.Ante Gverić, glavni i odgovorni urednik VDA-a - Arhiv dalmatinskog Namjesništva u Zadru, kao preteča današnjega Državnog arhiva u Zadru, godine 1901. godine započeo je izdavati tromjesečni časopis „Tabularium – Arhivi u Dalmaciji”, koji nije bio duga vijeka, a zadnji broj je izišao je 1904. godine. Poslije Drugoga svjetskog rata, od 1949. do 1952., godine ondašnji Državni arhiv Zadar, objavljivao je izabrane dokumente od 13. do 20. stoljeća u serijskoj ediciji „Miscellanea”, ali ni ona nije zaživjela. Državni arhiv u Splitu od 1974. do 2018. godine izdavao je godišnjak „Građa i prilozi za prošlost Dalmacije „u kojem su objavljivani vrijedni arhivistički i historiografski prilozi iz prošlosti Dalmacije. Uvjereni smo da danas, kada na području županija južne Hrvatske djeluju četiri državna arhiva, mnogi privatni arhivi i pismohrane koji čuvaju vrijedno arhivsko gradivo, zatim nekoliko visokoškolskih ustanova, više znanstvenih institucija i ustanova s područja kulture, zasigurno postoji prostor za periodičku serijsku publikaciju u području arhivistike i s njom povezanih znanstvenih disciplina. Želimo da se posebnost ovoga časopisa očituje ponajprije u prilozima arhivske provenijencije: bilo da je riječ o objavi izvora, arhivističkim prikazima pojedinih dokumentacijskih cjelina ili pak o radovima nastalima na temelju izvornoga arhivskog gradiva. Naime, arhivsko gradivo koje se nalazi u našim arhivima neiscrpno je bogatstvo, osnova i temelj svakoga ozbiljnijeg proučavanja različitih tema o Dalmaciji ali i drugim hrvatskim prostornim cjelinama. Potrebno je da to obilje pisane baštine prije svega bude na odgovarajući način sređeno i čuvano kako bi bilo dostupnije istraživačima različitih profla. Na tu prvotnu zadaću arhivskih djelatnika nadovezuje se i objava arhivskih vrela, njihovih obavijesnih pomagala i radova nastalih korištenjem toga gradiva. Stoga ovim Vjesnikom ispunjavamo tu zadaću koju kao arhivisti imamo u društvu. Udruživanje naših četiriju arhiva na ovome projektu opravdanje nalazi ponajprije u činjenici da se zajedničkim snagama u određenom vremenu i na određenom prostoru može ostvariti puno više i puno bolje negoli to mogu postići individualni pothvati. Osim toga, specifčnost našega arhivskoga gradiva u odnosu na gradivo drugih arhiva u Hrvatskoj drugi je važan razlog ostvarenja ove ideje. Naše gradivo nastajalo je većim dijelom u drugačijim državno-pravnim i upravno-teritorijalnim uređenjima negoli ono na preostalom hrvatskom prostoru i stoga je struktura javne uprave – to jest stvaratelja arhivskog gradiva – bila drukčija. Utoliko je različit i pristup sređivanju i obradi arhivskog gradiva, ali i njegova kontekstualizacija u određenim povijesnim razdobljima.

Iz kategorije: Vijesti

logo footer 1
Trg Andrije Hebranga 11a, 22 000 Šibenik

logo footer 2
logo footer 3