Head 01
Datum objave: 15. Veljača 2023

HRVATSKOJ PRIJETI KAZNA / Oglušili se na to da moraju ukoniti šljaku iz TEF -a odloženu pokraj Biljana Donjih, ponovna prijava sudu EU

Diana Ferić
Diana Ferić

Europska komisija danas je odlučila ponovno uputiti predmet protiv Hrvatske Sudu Europske unije jer nije u potpunosti postupila u skladu s njegovom presudom od 2. svibnja 2019. godine. U toj presudi Sud je utvrdio da Hrvatska nije ispunila svoje obveze iz Okvirne direktive o otpadu u vezi s nezakonitim odlagalištem  feromangana i silikomangana u Biljanama Donjim koji je tu dopremljen iz šibenskog TEF-a, piše Andrej Dimitrijević na portalu Telegram.hr

Oko 140.000 tona ostataka od obrade feromangana i silikomangana od 2010. godine je odloženo izravno na tom nezakonitom odlagalištu otpada, manje od 50 metara od obiteljskih kuća. Sud je potvrdio da sav taj kameni agregat treba smatrati otpadom, a ne nusproizvodom. Nadalje je utvrdio da se s otpadom mora gospodariti na način da se ne ugrožava zdravlje ljudi niti nanosi šteta okolišu.

Hrvatska je bila obvezna poduzeti potrebne mjere kako bi se osiguralo da posjednik otpada odloženog u Biljanama Donjim sam obradi otpad ili da ga obradi trgovac, ustanova ili poduzeće koje provodi postupke obrade otpada ili javni odnosno privatni skupljač otpada. Više od tri godine nakon presude Hrvatska nije poduzela nikakve konkretne korake: neuklonjeni otpad i dalje stvara rizike za zdravlje i okoliš. Nije jasno kako će se otpad zbrinuti i kad će lokacija biti očišćena.

Cilj je Okvirne direktive o otpadu zaštititi okoliš i zdravlje ljudi provedbom pravilnih tehnika gospodarenja otpadom, oporabe i recikliranja kako bi se smanjio pritisak na resurse i poboljšala njihova upotreba. U europskom zelenom planu postavljen je cilj nulte stope onečišćenja za EU.

Potpuna provedba standarda sadržanih u zakonodavstvu EU važna je za djelotvornu zaštitu zdravlja ljudi i očuvanje prirodnog okoliša. Kako bi se uskladila s presudom Suda, od Hrvatske se očekuje da poduzme sve potrebne mjere kako bi se to nezakonito odlagalište u Biljanama Donjim zatvorilo i saniralo što je prije moguće”, naglašavaju iz Europske komisije.

Iz kategorije: Vijesti

logo footer 1
Trg Andrije Hebranga 11a, 22 000 Šibenik

logo footer 2
logo footer 3