Datum objave: 12. Lipanj 2020

ŽIVA POVIJEST NA RIJECI KRKI / Obnovljene stupe na Roškom slapu i Skradinskom buku

Diana Ferić
Diana Ferić

Rijeka Krka živući je dokaz korištenja prirodnih vrijednosti za potrebe lokalnog stanovništva, a tome svjedoče brojni mlinovi koji su postojali u antičko doba i još postoje uzduž njenog toka. Mlinovi na rijeci Krki tipološki pripadaju sustavu predindustrijskih postrojenja. U životu stanovništva cijele Dalmacije, u srednjem vijeku i šire, imali su izniman značaj i donosili velike prihode.

Gotovo svaka vodenica imala je koš i stupu, stroj za omekšavanje sukna izrađen isključivo od hrastovine koja jamči potrebnu tvrdoću materijala i trajnost stroja. U stupi se dogotovljavalo domaće sukno i pokrivači a obično je bila smještena u sedrenoj pećini. Jaki mlaz vode udarao je u palce grede i pokretao dva snažna drvena bata. Oni su lupali po suknu i na taj ga način smekšavali. Sukno se na stupanje i valjanje donosilo iz šire okolice, a te su poslove obavljali mlinari. Stupanje i valjanje napušteno je 1970-ih godina. U obnovljenim stupama na Skradinskom buku i Roškom slapu danas ponovno odzvanjaju ritmični udarci bata.

Na području rijeke Krke sve do šezdesetih godina prošlog stoljeća gotovo svaka obitelj izrađivala je sukno koje se dobivalo od ovčje vune. Tek istkano sukno imalo je grubu teksturu tkanja, bez dobrih termičkih i taktilnih svojstava, te se donosilo u stupu i koš kako bi se omekšalo i postalo kompaktnije za izradu tekstilnih predmeta kao što su prekrivači, posteljina, vreće, torbe i odjeća. Deblje sukno za posteljinu se stupalo a finije, za izradu odjeće i biljaca, se valjalo u košu pod mlazom rijeke. Obrada se provodila u stupama udaranjem drvenim batovima, kroz valjanje i zbijanje sukna, a cijeli proces trajao je oko tridesetak sati.

Iako u 21. stoljeću stupa predstavlja tek dio očuvanog kulturnog identiteta u zvucima bata koji se razliježe etno-selom na Skradinskom buku i u vodenicama na Roškom slapu uživaju milijuni posjetitelja iz cijeloga svijeta.

Iz kategorije: Zavičajni putopis